Hitta en konsult

Vi jobbar kontinuerligt med vårt nätverk av konsulter inom IT utveckling, vi koncentrerar oss på att lära känna konsulter inom Utveckling, IOS, Android, .NET, Java, Frontend (HTML, CSS Javascript) samt Test och Testautomatisering.

För att hitta en konsult som passar in i teamet och den teknik stack som kund efterfrågar, så tycker vi att det krävs mer än ett bra CV eller rätt tekniskt kunnande. Vi värdesätter att man passar in i företagskulturen/ teamet/ gruppen som man skall jobba med och att man skall få en kreativ eller teknisk utmaning i uppdraget.

Vi vill jobba nära dig som uppdragsgivare för att få förståelse för vilka utmaningar som kommer på både lång och kort sikt och både inom den tekniska plattformen och arbetsmässigt. SeeQualy vill kunna tillföra konsulter med  inspiration, innovation och glädje till ert företag, detta tror vi kan innebära att hela gruppen tar ett steg framåt och (presterar, fungerar och mår bra). När du kontaktar oss, ansöker till ett konsultuppdrag eller registrerar dig för nyhetsbrev kan du läsa mer om vår integritetspolicy här.