Vill du Jobba med oss ?

Få förfrågningar på mail

Enkel, personlig och transparent process

Vår konsultförmedling bygger på ett nära samarbete med våra direktkunder och med dig som konsult. Vi har inga anställda konsulter och frilansare och konsultbolag är vår högsta prioritet.

-Personlig kontakt

Vi värdesätter samarbetet och bokar alltid in ett första samtal eller möte för att få förståelse för dig som person och konsult, dina tekniska kunskaper, förväntningar och vilka uppdrag som intresserar dig, I matchningen mot ett uppdrag utgår vi ifrån tre nyckelfaktorer: teknik, personlighet och organisation.

-Tydlig avstämning och återkoppling:

Vi checkar alltid av att grundläggande förutsättningar är uppfyllda såsom: andra processer, intresse för uppdraget, pris, tillgänglighet och arbetsupplägg innan vi presenterar dig för kund. I samband med våra kandidatpresentationer har vi en personlig kontakt med kunden och ser till att få snabb feedback som vi återger till dig. Om det blir en intervju så coachar vi dig så att du är väl förberedd.

-Hög tillgänglighet och uppföljning: 

Om du får uppdraget så finns vi alltid tillgängliga för dig under hela uppdrags perioden och har uppföljningsmöten med både dig och kunden. Vi försöker alltid ge feedback från kunden och om det är något som inte har blivit som förväntat så rättar vi till det.

Skicka en spontan ansökan till oss.

Spontanansökan
 

Skicka din spontanansökan

Forma din egen framtid

Frilansare

Långsiktigt och transparent samarbete: För oss är samarbetet i fokus och vi har nära och långsiktiga samarbeten med våra direktkunder och med dig som frilansare. Vi är övertygade om att ett öppet och transparent förhållningssätt är en förutsättning för långsiktiga samarbeten.

Som erfaren konsultförmedlare  är vi medvetna om att du som frilansare i Tech branschen blir extremt uppvaktad av konsultförmedlare. Vi är därför måna om att sticka ut från mängden. 

Vi lägger därför extra mycket tid och fokus på att bygga upp en personlig kontakt med dig så att vi får en bra förståelse för vem du är,  vad du drivs av, hur du vill jobba, vilka tekniker, uppdrag och roller som intresserar dig, samt vilka branscher och organisationer som lockar dig. 

Gemensam säljkraft

Konsultbolag

Vi har ett starkt nätverk av direktkunder där vi gärna involverar er som konsultbolag så att vi tillsammans kan öka vår leveranskapacitet till kund och bygga upp en gemensam säljkraft.