SeeQualy

Vi på SeeQualy gillar innovativt tänkande och kreativa lösningar än fast vår affärsidé är enkel och vi jobbar med att förmedla konsulter inom området IT Utveckling.

Som konsult skall du känna att SeeQualy hjälper till med att hitta innovativa lösningar på konsultuppdrag och att vi finns tillgängliga för de konsulter vi jobbar med.

Vi tänker på vad våra kunder/konsulter arbetar med idag och vad behovet kommer att vara imorgon så vi kan hitta en bra lösning och ge råd. Vi anser att det alltid finns förbättringar att skjuta till i en relation.

Konsultuppdrag

Definitionen ”Bra konsultuppdrag” är givetvis subjektiv så vad som är bra för en person är dåligt för en annan o vice versa. Men vi tror att det finns gemensamma faktorer som spelar stor roll för dig som konsult om du skall lyckas, utvecklas och trivas under tiden på uppdraget. Att företagskulturen passar dig samt att få utvecklas med nya arbetssätt eller ny teknik.

För att vara en attraktiv partner så jobbar med ett antal intressanta uppdragsgivare där vi har kontinuerlig kontakt och en bra dialog. Vi vill att du som konsult skall tillsammans med oss jobba fram ett bra konsultuppdrag där vi tillsammans kan se till så att du få utmaning samtidigt som du få chans att göra en bra leverans.

Du kan även se våra aktiva uppdrag på Brainville

Hitta en konsult

Vi jobbar kontinuerligt med vårt nätverk av konsulter inom IT utveckling, vi koncentrerar oss på att lära känna konsulter inom Utveckling, IOS, Android, .NET, Java, Frontend (HTML, CSS Javascript) samt Test och Testautomatisering.

För att hitta en konsult som passar in i teamet och den teknik stack som kund efterfrågar, så tycker vi att det krävs mer än ett bra CV eller rätt tekniskt kunnande. Vi värdesätter att man passar in i företagskulturen/ teamet/ gruppen som man skall jobba med och att man skall få en kreativ eller teknisk utmaning i uppdraget.

Vi vill jobba nära dig som uppdragsgivare för att få förståelse för vilka utmaningar som kommer på både lång och kort sikt och både inom den tekniska plattformen och arbetsmässigt. SeeQualy vill kunna tillföra konsulter med  inspiration, innovation och glädje till ert företag, detta tror vi kan innebära att hela gruppen tar ett steg framåt och (presterar, fungerar och mår bra). När du kontaktar oss, ansöker till ett konsultuppdrag eller registrerar dig för nyhetsbrev kan du läsa mer om vår integritetspolicy här. 

    Kontakta oss

    Skicka oss ett mail eller skicka en spontanansökan När du kontaktar oss, ansöker till ett konsultuppdrag eller registrerar dig för nyhetsbrev kan du läsa mer om vår integritetspolicy här.